Home

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy v Buchlovicích

Na našich stránkách Vám nabízíme informace o dění v naší škole v průběhu celého školního roku.

Aktuálně

Školní družina

Vážení rodiče,

pro minimální zájem rodičů o ranní družinu, nebude toto oddělení prozatím otevřeno.

Pokud máte o pobyt vašeho dítěte v ranní družině (6:30 – 7:30) zájem, kontaktujte Mgr. Alenu Mikulíkovou – mikulikova@zsbuchlovice.cz . Sejde -li se alespoň 10 zájemců, budeme otevření ranní družiny řešit.

Vedení školy

24/08/2015

Nové šatny

Ve školním roce 2015 – 2016 budou žáci v šatnách využívat nových šatnových skříněk.

Doporučujeme, aby si v předstihu zajistili menší visací zámky.

Vedení školy

24/08/2015

Zahájení nového školního roku

Ředitelství ZŠ a MŠ Buchlovice oznamuje, že:

zahájení školního roku 2015 – 2016

 pro žáky 2. -9. třídy proběhne v 7:50 ve školním dvoře.

Poté se žáci přesunou do tříd, kde dostanou základní informace pro první školní týden.

Přineste si psací potřeby.

 

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. třídy proběhne v 9:00 v zámecké obřadní síni.

Poté se děti i se svými rodiči přesunou do školy, kde dostanou rodiče informace o průběhu prvního školního týdne.

24/08/2015

Informace školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice

oznamuje žákům, že pokud se budou stravovat ve školní jídelně v novém školním roce, nechť se přihlásí v době od úterý 25.8 do pátku 28.8. do 12hod. na tel.572 595 243 nebo emailem na jidelnabuchlovice@seznam.cz, nebo přes internetové objednávání stravy. Vařit pro žáky se začne od úterý 1.9.2015.

Marie Šaratová, vedoucí školní jídelny

24/08/2015

UPOZORNĚNÍ

Žáci ZŠ, kteří  se  budou stravovat ve školním roce 2015/16 se mají možnost přihlásit v kanceláři ŠJ od úterý 25.8. do  pátku 28.8.  nebo se sami přihlásí přes internetové objednávání stravy do 28.8.2015 na  tel.572 595 243, email: jidelnabuchlovice@seznam.cz.
Vařit  pro žáky se  začne od úterý  1.9.2015
Zákonní zástupci žáků, kteří nastoupí do 1.tř.   budou  přihlašovat své děti  na stravování v úterý 1.9.2015  v  průběhu  návštěvy  ZŠ. Přinesou  si  100,-Kč na zakoupení čipu, který je nutný ke stravování.

Aktuální ceny stravného jsou: Jídelna-ceny obědů.

Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od.1.9.2015
Stravovací kategorie :
MŠ do 6let celodenní – /přesnídávka,oběd,svačina,pitný režim/     35,-Kč
MŠ do 6let  půldenní – /přesnídávka,oběd,pitný režim/                   28,-Kč
MŠ do 7let celodenní -/přesnídávka,oběd,svačina/                        38,-Kč
MŠ do 7let půldenní – /přesnídávka,oběd/                                      31,-Kč

Žáci  7-10let                                                                                   22,-Kč
Žáci  11-14let                                                                                 24,-Kč
Žáci  15let a více                                                                           25,-Kč

Zaměstnanci                                                                                  28,-Kč
Cizí strávníci                                                                                  55,-Kč
Cizí strávníci s dovozem                                                                60,-Kč

24/08/2015